top of page

1ª. Objecte de les condicions generals d’ús: 

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d’Ús.
   

 • Les presents Condicions Generals d’Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal www.aeseclub.com Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (situada en URL www.aeseclub.com) se sotmetin a unes condicions especials d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seva activació. L’usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d’utilització. Si no està d’acord amb el contingut de les presents condicions generals d’utilització, haurà d’abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-ho en aquest mateix moment.

 

2ª. Prestacions i contingut del porta l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia:

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia pretén informar als usuaris del portal sobre la seva organització i les seves activitats, per això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l’usuari que es detallen a continuació:

  • Accés a la informació sobre l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés als serveis que ofereix l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés als productes que ofereix l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés a les activitats realitzades per l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés als calendaris d’activitats realitzades a l’ Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés al blog i últimes notícies de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés a la informació dels equips oficials del ’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés als calendaris de competicions realitzades a l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

  • Accés a la contractació de serveis i productes de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

 • A fi de dotar a l’usuari del suport que si escau pugui precisar Agrupació Esportiva Santa Eulàlia proporciona un detall de les seves oficines, així com dels diferents mitjans de contacte.

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia podrà, en un futur, proporcionar a l’Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.

 

3ª. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet:

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l’Usuari pugui accedir a través del portal www.aeseclub.com. L’Usuari accepta expressament deixar exempt a Agrupació Esportiva Santa Eulàlia de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal www.aeseclub.com

 • L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d’un altre usuari de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

 

4ª. Responsabilitat per l’ús d’enllaços a través del portal de www.aeseclub.com:

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d’un enllaç (“link”) inclòs al portal www.aeseclub.com. El portal www.aeseclub.com pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d’informació i condicions d’ús poden ser diferents de les de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que Agrupació Esportiva Santa Eulàlia no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de www.aeseclub.com
  Per tant, Agrupació Esportiva Santa Eulàlia declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s’inclogui fos d’aquest lloc web i no gestionada per Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia no serà responsable dels danys causats a l’usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l’accés de la qual s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs al portal www.aeseclub.com

 • Ús de tecnologia cookie: Agrupació Esportiva Santa Eulàlia es reserva el dret d’utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d’utilització del portal. No obstant això, les cookies utilitzades s’associen únicament amb usuaris anònims i les seves terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. Així mateix, en relació a quant antecedeix, Agrupació Esportiva Santa Eulàlia li informa sobre el fet que la majoria dels browsers a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una.

 • Xarxes Socials: Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats a la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s’indiqui la font d’origen de la notícia.

 

5ª. Propietat Intel·lectual i Industrial:

 • L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal www.aeseclub.com estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Agrupació Esportiva Santa Eulàlia. En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’ús, sent l’únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.

 • L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal www.aeseclub.com constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

 • El títol i els drets de propietat sobre el portal www.aeseclub.com seran en tot cas titularitat de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, de tal forma que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia que apareguin al portal www.aeseclub.com.

 • L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del porta l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.

 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del portal www.aeseclub.com que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia o de tercers, o que vulneri o agredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Agrupació Esportiva Santa Eulàlia enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti enfront d’ella com a conseqüència d’aquest ús.

 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús del portal www.aeseclub.com qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Agrupació Esportiva Santa Eulàlia o a tercers, així com d’introduir o difondre a la xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que agredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

 • Totes les imatges i videos que apareixen publicades al portal www.aeseclub.com són de la seva única propietat, sent Agrupació Esportiva Santa Eulàlia el titular dels Drets d’Imatge. Qualsevol utilització d’aquestes imatges i/o videos haurà de ser sol·licitada a Agrupació Esportiva Santa Eulàlia a C/ Jacint Verdague, 15 08902 L’Hospitalet de Llobregat de Barcelona o al correu admiaese@gmail.com

 

6ª. Responsabilitat de Agrupació Esportiva Santa Eulàlia pel funcionament del portal www.aeseclub.com

 • Tampoc Agrupació Esportiva Santa Eulàlia serà responsable de l’inadequat funcionament del portal www.aeseclub.com si això obeeix a tasques de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

 

7ª. Modificacions:

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d’ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l’usuari. Agrupació Esportiva Santa Eulàlia li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d’ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.

 • En el supòsit d’haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l’Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Agrupació Esportiva Santa Eulàlia un mer difusor de la mateixa.

 

8ª. Resolució i/o cancel·lació:

 • Si bé, en principi, la durada d’aquest portal és indeterminada, Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal www.aeseclub.com i la decisió ha de ser comunicada amb antelació als usuaris.

 

9ª. Comunicacions:

 • Agrupació Esportiva Santa Eulàlia podrà dirigir a l’Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D’igual forma, l’Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Agrupació Esportiva Santa Eulàlia per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social del Club, (Agrupació Esportiva Santa Eulàlia C/ Jacint Verdaguer, 15 08902 L’Hospitalet de Llobregat de Barcelona) o al correu electrònic admiaese@gmail.com

 

10ª. Llei aplicable i resolució de conflictes:

 • Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d’ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.aeseclub.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.

bottom of page